Παιδικός Σταθμός

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο ελληνοϊταλικός παιδικός σταθμός «Il Mulino Magico» έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην δικτυακή του τοποθεσία www.mulinomagico.com και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης των στοιχείων που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στοιχεία που συγκεντρώνουμε από εσάς

Κατά κανόνα, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την δικτυακή τοποθεσία www.mulinomagico.com χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι διακομιστές δικτύου μας συγκεντρώνουν τα ονόματα τομέα και όχι τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που ζητήσετε. Η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων και κάθε φορά που μας στέλνετε e-mail με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail σας. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου ζητούμενου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε στοιχεία για εσάς από τα e-mail ή τις επιστολές που μας στέλνετε.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας είναι ενδεχόμενο να συλλέγουν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν το «Il Mulino Magico» στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες του. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, και ιδίως μέσω των λεγομένων «cookies» και των «Google Αnalytics», που αποτελούν ειδικές τεχνολογίες, οι οποίες δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

Cookies

Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το διαδικτυακό τόπο στο πλοηγητή του υπολογιστή του χρήστη, στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης.

Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο του «Il Mulino Magico» πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Για παράδειγμα τα cookies επιτρέπουν την προσαρμογή του δικτυακού τόπου έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις των χρηστών. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον πλοηγητή του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

Google Analytics

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”).

H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου.

Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου γενικά.

Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του www.mulinomagico.com πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.

Τα στοιχεία ονόματος τομέα που συγκεντρώνουμε δεν χρησιμεύουν για την αναγνώρισή σας, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κλπ. Οι πληροφορίες αυτές μας είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της χρήσης της τοποθεσίας μας και τη βελτίωση του περιεχομένου της.

Στην περίπτωση όπου γνωστοποιήσετε οικειοθελώς άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για παράδειγμα, με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων ή μέσω e-mail), κατά κανόνα θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων κατά τη συγκέντρωση. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρείχατε ή τα οποία συγκεντρώνουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας για την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Λοιπές δικτυακές τοποθεσίες (links)

Η δικτυακή τοποθεσία www.mulinomagico.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες – εξωτερικές – δικτυακές τοποθεσίες, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία σας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Το «Il Mulino Magico» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και το «Il Mulino Magico» χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το «Il Mulino Magico» ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στην σελίδα «Επικοινωνία» να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.