Παιδικός Σταθμός

Δραστηριότητες

Τα παιδιά ζωγραφίζουν

Παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι!!!

Εμείς οι εκπαιδευτικοί του «Il Mulino Magico» είμαστε πεπεισμένοι ότι το παιχνίδι είναι η κύρια δραστηριότητα για τα παιδιά στην πρώτη παιδική ηλικία, όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες γνωστών παιδαγωγών. Ένα παιδί τη στιγμή που παίζει διασκεδάζει και εκφράζει τον εαυτό του. Για αυτό το λόγο στη βάση ενός διδακτικού προγράμματος που σκοπεύει να αναπτύξει αρμονικά την προσωπικότητα δίπλα στην ανάπτυξη του σώματος, της ομιλίας, τις γνωστικές και κινητικές δεξιότητες πρέπει να υπάρχει πάντα το παιχνίδι. Τόσο το ελεύθερο παιχνίδι όσο και το καθοδηγούμενο από τις δασκάλες παιχνίδι, οι οποίες για να το ενθαρρύνουν οργανώνουν δραστηριότητες όπως:

 • Μουσική
 • Ζωγραφική
 • Κουκλοθέατρο
 • Θέατρο
 • Κατασκευές χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά όπως χαρτί, ξύλο, πηλό
 • Μαγειρική
 • Κηπουρική
 • Ψυχοκινητική
 • Κινητικές
 • Αθλητισμός
 • Δραστηριότητες που σκοπό έχουν την συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού και συμμετοχή σε διαγωνισμούς του εξωτερικού

Το αναλυτικό διδακτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται στους γονείς στην πρώτη συνάντηση γονέων, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί από την πλευρά τους να κάνουν προτάσεις και να το εγκρίνουν.

Μόνο αν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βρίσκονται διαρκώς σε στενή συνεργασία θα μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε: την υγεία και την ευτυχία του κάθε παιδιού.

Ζωγραφική

Εορταστικές δραστηριότητες

Κινητικές δραστηριότητες

Εποχιακές δραστηριότητες